หนังสือทั่วไป

มัธยมศึกษาปีที่ 1

คู่มือวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา
ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2

ติวโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1 ติวโจทย์ เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3/1 ติวโจทย์ เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.3/2


เรียนต่อทางสายอาชีพ(อาชีวะ) ทหาร-ตำรวจ

คู่มือเตรียมสอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ

เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร จปร. 2554-2555

 

 

ISBN : 9786167093437

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.1

ผู้เขียน : สุภานีสิริ คุมพล, เทพฤทธิ์ ยอดใส

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (128 หน้า)

ราคา : 85 บาท

ยึดหนังสือเีรียนหลายเล่มที่ใช้เรียนในระัดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

- Mega Goal 1, Post Cards 1, Super Goal 1, Access 1, My World1, Different 1

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งง่าย ปานกลาง และยาก เฉลยพร้อมเหตุผลอธิบาย


 

ISBN : 9786167093819

ชื่อหนังสือ : สุดยอดโจทย์ พิชิตสังคมศึกษา ม.1

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, สรธัช ธัชประมุข

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (224 หน้า)

ราคา : 129 บาท

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
รวมโจทย์คำถามตามบทเรียน พร้อมเฉลย


 

อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

ISBN : 9786167886374

ชื่อหนังสือ :อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ t ม.1 เล่ม 1

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, นิเวศน์ เกิดปราชญ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm พิมพ์ 2 สี (80 หน้า)

ราคา : 80 บาท

สรุปเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
แบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ พร้อมเฉลยแยกเล่ม (24 หน้า)


 

ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2

ISBN : 9786167886299

ชื่อหนังสือ :ติวโจทย์เตรียมสอบ คณิตศาสตร์ พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm  (248 หน้า)

ราคา : 169 บาท

เขียนจากประสบการณ์สอนคณิตศาสตร์มากกว่า 15 ปี เพื่อให้เป็นหนังสือที่นักเรียนสามารถใช้ศึกษาด้วยตนเอง

และใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียน  ทบทวนเพื่อเตรียมสอบประจำภาค และสอบแข่งขัน)


 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.