หนังสือทั่วไป

ประถมศึกษาปีที่ 2

ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.2 ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาไทย ป.2 ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคม ป.2 (2551)

หนังสือชุดติวโจทย์ เตรียมสอบ 5 วิชาหลัก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา และรวม 5 วิชา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 

ISBN : 9786167093529

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ รวมวิชา ป.2 หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

ผู้เขียน : เชษฐ์ ชั้นสกุลดี, รศ. ทณุ เตียวรัตนกุล, เอกรัตน์ อุดมพร, สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, กนิษฐา บุญโต

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (368 หน้า)

ราคา : 169 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.2 สอบ O-NET และ NT รวม 5 สาระหลัก ภาษาไทย สังคมศึกษา ฯ

ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สอดคล้องตามหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ

ประกอบด้วย แบบทดสอบเป็นรายบท ตามหน่วยสาระของแต่ละสาระวิชา ตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

และแบบทดสอบประจำภาคเรียน พร้อมเฉลยละเอียด


 

ISBN : 9786167093765

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.2 (2551)

ผู้เขียน : วิทยา ปานะบุตร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (116 หน้า)

ราคา : 85 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.2  วิชาสังคมศึกษา ฯ ตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551

ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญครบทุกหน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง,

วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต. เศรษฐศาสตร์  ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ รวม 20 บท ตามหลักสูตรฯ กว่า 650 ข้อ

และแบบทดสอบประจำภาคเรียน พร้อมเฉลย


 

สุดยอดพิชิตโจทย์สังคม ป.2

ISBN : 9786167093475

ชื่อหนังสือ : สุดยอดโจทย์พิชิตสังคมศึกษา ป.2

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, กนิษฐา บุญโต

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (92 หน้า)

ราคา : 60 บาท

เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสรุปเนื้อหาตามสาระการเรียนรู้ และแบบฝึกหัดทบทวนหลายแบบ

เพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทเรียน พร้อมเฉลยในท้ายเล่ม


 

 

ISBN : 9786167886251

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาไทย ป.2 หลักสุตรแกนกลาง พ.ศ. 2551

ผู้เขียน : ฝ่ายวิชาการสำนักพิมพ์นิพนธ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm 92 หน้า)

ราคา : 69 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบ ป.2 สาระภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาสำคัญตามหลักสูตรฯ

และแบบเรียนภาษาพาทีและวรรณคดีลำนำของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยแบบทดสอบ

ความรู้ในเนื้อเรื่องและความรู้ทางภาษาแยกเป็นรายบทอ้างอิงตามแบบเรียน และหน่วยการเรียนรู้

ทั้ง 18 บท รวม 540 ข้อ มาพร้อมเฉลยอย่างถูกต้อง


 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.