หนังสือทั่วไป

ประถมศึกษาปีที่ 1

ปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์ ป.1 ปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะวิทยาศาสตร์ ป.1 สุดยอดโจทย์ พิชิตสังคมศึกษา ป.1

หนังสือเตรียมสอบวิชาภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 

 

 

ISBN : 9786117093081

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ ป.1

ผู้เขียน : รศ. ทณุ เตียวรัตนกุล

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (100 หน้า)

ราคา : 60 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบสาระภาษาอังกฤษ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญตามหลักสูตรฯ และหนังสือแบบเรียนหลัก Projects: Learn & Play

หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการฉบับ Student's Book และ Activity Book และกรอบของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วยแบบทดสอบ

ติวโจทย์ และแบบทดสอบปลายภาคทั้งสองภาค รวมทั้งสิ้น 10 ชุด 300 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

ตัวอย่างแบบฝึกหัด


 

 

ISBN : 9786167886220

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบวิทยาศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (100 หน้า พิมพ์ 2 สี)

ราคา : 99 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบ ป.1 วิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ ทุกสาระได้แก่ สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการการดำรงชีวิต ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม สารและสมบัติของสาร

แรงและการเคลื่อนที่ พลังงาน กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ประกอบด้วยแบบการทดสอบทุกสาระรวม 210 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด

รวมทั้งตารางวิเคราะห์ข้อสอบตามหน่วยการเรียนรู้

ตัวอย่างแบบฝึกหัด


 

ISBN : 9786167886183

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบคณิตศาสตร์ ป.1 (หลักสูตรแกนกลาง 2551)

ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (144 หน้า)

ราคา : 129 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบ ป.1 คณิตศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลางพ.ศ. 2551 ของกระทรวง

ศึกษาธิการ เสริมทักษะการคิดคำนวณด้วยโจทย์ใหม่ และพิมพ์ 2 สี

 


 

 

ISBN : 9786167093413

ชื่อหนังสือ : ปั้นลูกให้เป็นอัจฉริยะคณิตศาสตร์ ชุดติวโจทย์ปัญหา ป.1

ผู้เขียน : ทิพย์วาที เกียรติสมบูรณ์ชัย

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (128 หน้า)

ราคา : 69 บาท

ประกอบด้วยเนื้อหาเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เพื่อให้เด็กสามารถวิเคราะห์โจทย์เป็น หาคำตอบได้ถูกต้อง


 
« StartPrev12NextEnd »

Page 1 of 2Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.