หนังสือทั่วไป

รายชื่อหนังสือ

สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต

  • แจ้งหมายเลข ISBN, ชื่อหนังสือ, จำนวนที่ต้องการซื้อ, ชื่อ และหมายเลขโทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้

    มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ในหัวข้อ ติดต่อกับเรา

สั่งซื้อทางโทรศัพท์/โทรสาร

  • โทรศัพท์หมายเลข 0-2279-6222 (15 คู่สายอัตโนมัติ)โทรสารหมายเลข 0-279-6203 , 0-2279-6204

ทางสำนักพิมพ์ ฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

ส่วนลด

  • ซื้อต่ำกว่า 300 บาท คิดค่าส่งทางไปรษณีย์ 30 บาท

  • ซื้อ 500 - 2,000 บาท ลด 10%

  • ซื้อ 2,001 - 5,000 บาท ลด 15%

  • ซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ลด 20%

ชำระเงินโดยธนาณัติ ปณฝ. สามเสนใน สั่งจ่ายในนาม

นายนิพนธ์ มหกฤติยาธร
เลขที่ 12 ซอยหม่อมแผ้ว แยก 3 ถนนพระรามหก (ซอย 41)

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หรือผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาประดิพัทธ์

ชื่อบัญชี สำนักพิมพ์นิพนธ์
เลขที่บัญชี 1133155695 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน


 

 


Bangkok
Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.