หนังสือทั่วไป

รายชื่อหนังสือ

สั่งซื้อทางอินเตอร์เนต

  • แจ้งหมายเลข ISBN, ชื่อหนังสือ, จำนวนที่ต้องการซื้อ, ชื่อ และหมายเลขโทรศัทพ์ที่สามารถติดต่อได้

    มาที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ในหัวข้อ ติดต่อกับเรา

สั่งซื้อทางโทรศัพท์/โทรสาร

  • โทรศัพท์หมายเลข 0-2279-6222 (15 คู่สายอัตโนมัติ)โทรสารหมายเลข 0-279-6203 , 0-2279-6204

ทางสำนักพิมพ์ ฯ จะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการสั่งซื้อ

ส่วนลด

  • ซื้อต่ำกว่า 500 บาท คิดค่าส่งทางไปรษณีย์ 30 บาท

  • ซื้อ 500 - 2,000 บาท ลด 10%

  • ซื้อ 2,001 - 5,000 บาท ลด 15%

  • ซื้อ 5,000 บาทขึ้นไป ลด 20%

*** โปรดติดต่อสำนักพิมพ์ก่อนโอนเงิน ***

 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.