หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167093680

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (164 หน้า)

ราคา : 95 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.6 สอบเข้าม.1 และ O-NET สาระวิทยาศาสตร์ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

แบบทดสอบเป็นรายบทตามหน่วยการเรียนรู้ได้แก่ ร่างกายมนุษย์ การดำรงชีวิตของสัตว์ สิ่งมีชีวิตกับสิ่ง

แวดล้อม สารในชีวิตประจำวัน วงจรไฟฟ้า ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ มีเก็งข้อสอบ

ประจำภาคเรียน พร้อมเฉลยละเอียด

 


กุญแจคณิตศาสตร์ ป.6

 

 


Bangkok
Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.