หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167886442

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5 (หลักสูตรพ.ศ. 2551)

ผู้เขียน : เสียง เชษฐศิริพงศ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (172 หน้า พิมพ์ 2 สี)

ราคา : 139 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป.5 สาระวิทยาศาสตร์ ตรงตามหลักสูตรและแบบเรียนของกระทรวง

ศึกษาธิการ ประกอบด้วยแบบทดสอบรูปแบบต่าง ๆ เป็นรายบทตามหน่วยการเรียนรู้่ ได้แก่ การดำรงพันธุ์

ของสิ่งมีชีวิต วัสดุและสมบัติของวัสดุ แรงและความดัน เสียงกับการได้ยิน น้ำ ฟ้าและดวงดาว พร้อมเฉลย

และเฉลยละเอียด


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.