หนังสือทั่วไป

อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2

ISBN : 9786167886367

ชื่อหนังสือ :อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ t ม.1 เล่ม 2

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, นิเวศน์ เกิดปราชญ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm พิมพ์ 2 สี (144 หน้า)

ราคา : 135 บาท

สรุปเนื้อหาตามแบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 เล่ม 2
พร้อมด้วยแบบฝึกหัดทบทวนท้ายบท และเฉลย
เพื่อประกอบการเรียน และเตรียมตัวสอบปลายภาค


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.