หนังสือทั่วไป

อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 1

ISBN : 9786167886374

ชื่อหนังสือ :อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ t ม.1 เล่ม 1

ผู้เขียน : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, นิเวศน์ เกิดปราชญ์

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm พิมพ์ 2 สี (80 หน้า)

ราคา : 80 บาท

สรุปเนื้อหารายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1
แบบฝึกหัดทบทวนความเข้าใจ พร้อมเฉลยแยกเล่ม (24 หน้า)


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.