หนังสือทั่วไป

ห้องเรียนอัจฉริยะ

 

เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การพัฒนาซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เนตได้เปลี่ยนจากความจำเจของห้องเรียนรูปแบบเดิมที่มีกระดานไว้ทบอร์ด(หรือกระดานดำที่ใช้ชอล์คเขียน) นักเรียนดูรูปภาพนิ่งจากหนังสือ หรือดูครูปิ้งแผ่นใสด้วยเครื่องฉายโอเวอร์เฮด (ไฮโซหน่อยก็ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ต่อกับเครื่องฉายภาพ โดยครูมีบทเรียนอยู่ใน thumb drive) เป็นห้องเรียนที่มีการบรรยายประกอบด้วยภาพเคลื่อนไหวตอบสนองกับกิจกรรมของครูผู้สอนและนักเรียน สืบค้นเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากอินเทอร์เนต การตอบคำถามในห้องเรียนที่นักเรียนตอบผ่าน tablet ประจำตัวแล้วส่งคำตอบให้กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของห้องเรียนเพื่อประมวลผลก่อนส่งให้ครู ทำให้ครูผู้สอนสามารถวัดผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในทันที อย่างที่เราได้เคยเห็นจากรายการเกมส์โชว์ที่ผู้ชมในห้องส่งสามารถลงคะแนนโหวต

นอกจากนั้น ครูและนักเรียนก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องเรียนเดียวกัน ครูผู้สอน 1 คนสามารถสอนนักเรียนมากกว่า 1 ห้องเรียนพร้อมๆ กันได้ และนักเรียนที่ป่วยไข้ไม่สามารถเดินทางมาที่ห้องเรียนก็สามารถเรียน และร่วมกิจกรรมในห้องเรียนพร้อมกับเพื่อนจากที่บ้านได้

ห้องเรียนอัจฉริยะมีลักษณะเป็นห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่

1. จอภาพหน้าชั้นเรียน ซึ่งเป็นจอ LED รองรับระบบ multi touch มีกระจกหน้าจอที่ทนทานต่อการขีดข่วน เพราะครูและนักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์สำหรับเขียน วาดรูปบนจอภาพได้ โดยใช้ร่วมกับซอฟต์แวร์อย่างเช่น เครื่องมือสำหรับวาดรูปเรขาคณิต

2. แท่นบรรยายอัจฉริยะ ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน โดยครูสามารถควบคุมระบบเสียง จอภาพ เครื่องฉายภาพ ฉากรับภาพ อุปกรณ์สื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมดจากแท่นบรรยายนี้ รวมทั้งสามารถใช้เครื่องถ่ายภาพจากแท่นเพื่อถ่ายภาพสิ่งของที่นำมาประกอบในการสอน ฉายภาพขึ้นแสดงให้นักเรียนเห็น

3. เครื่องฉายภาพที่ตอบสนองกับกิจกรรมของผู้ใช้ Interactive Projector เหมือนกับเครื่องฉายภาพที่รวมกับกล้องถ่ายภาพไว้ด้วยกัน ทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์จึงทำให้จอรับภาพกลายเป็นกระดานไว้ท์บอร์ดอัจฉริยะที่ครูและนักเรียนสามารถสื่อสารกันได้

4. ซอฟต์แวร์ระบบห้องเรียนอัจฉริยะ เป็นหัวใจสำคัญของการเรียนในห้องเรียน โดยทำงานร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆ ในห้องเรียน รวมทั้งการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ของห้องเรียนอัจฉริยะกับอุปกรณ์ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถตอบคำถาม และส่งคำตอบให้กับครู หรือส่งคำถามจากนักเรียนไปหาครู บางระบบยังทำงานด้านแจกจ่าย/รับส่งการบ้านของนักเรียน รวมทั้งให้ครูและผู้ปกครองสามารถติดต่อกันได้อีกด้วย

การเรียนกับห้องเรียนอัจฉริยะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถควบคุมกิจกรรมของนักเรียนได้ บันทึกบทเรียนไว้ใช้ในการสอนครั้งต่อๆ ไป ประหยัดทรัพยากรอย่างเช่น แบบทดสอบที่พิมพ์ในกระดาษที่ครูต้องแจกจ่ายให้กับนักเรียน

ประโยชน์สำหรับนักเรียนได้แก่ นักเรียนสามารถทบทวนเรียนซ้ำได้อีกในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือไม่สามารถเข้าเรียนตามเวลาปกติได้ นักเรียนสามารถเรียนได้จากสถานที่ใดก็ได้เมื่อมีเวลา

 

 


 

 

 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.