หนังสือทั่วไป

คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1

ISBN : 9786167886398

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์ คณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 1

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (248 หน้า)

ราคา : 139 บาท

หนังสือคู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เล่ม 1 นี้ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี มาเขียนโดยหลักความคิดด้วยคำอธิบายอย่างง่ายๆ ในรูปแบบของ trick มีตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย อธิบายรูปแบบการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และถูกต้อง เหมาะสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
พร้อมกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะในแต่ละหัวข้อจำนวนมากพอที่จะฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ และเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างครบถ้วน

คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/2 คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/1 คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2/2 ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.1 ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.2 ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.3 สุดยอดโจทย์ พิชิตโจทย์สังคมศึกษา ม.1

ติวโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร จปร. 2555-2556 เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.