หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167093284

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.5 (หลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551)

ผู้เขียน : วิทยา ปานะบุตร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (132 หน้า)

ราคา : 80 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบป. 5 ตลอดจน NT และ O-NET วิชาสังคมศึกษา ฯ ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ

ทั้ง 5 สาระได้แก่ ศาสนา, ศีลธรรม, จริยธรรม, หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต, เศรษฐศาสตร์,

ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ รวม 26 บทตามหลักสูตรฯ กว่า 500 ข้อ และแบบทดสอบประจำภาคเรียนทั้ง 2

ภาคอีก 80 ข้อพร้อมเฉลย


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.