หนังสือทั่วไป

คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2

ISBN : 978617093949

ชื่อหนังสือ : คู่มือคณิตศาสตร์ เพิ่มเติม ม.3 เล่ม 2

ผู้เขียน : พิพัฒน์พงศ์ ศรีวิศร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (316 หน้า)

ราคา : 169 บาท

หนังสือคู่มือการเรียนคณิตศาสตร์เพิ่มเติมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 เล่ม 2 นี้ผู้เขียนได้ใช้ประสบการณ์ในการสอนกว่า 15 ปี มาเขียนโดยหลักความคิดด้วยคำอธิบายอย่างง่ายๆ ในรูปแบบของ trick มีตัวอย่างประกอบที่หลากหลาย อธิบายรูปแบบการคิดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และถูกต้อง เหมาะสำหรับการศึกษาด้วยตนเอง
พร้อมกับแบบฝึกหัดเสริมทักษะในแต่ละหัวข้อจำนวนมากพอที่จะฝึกฝนจนเกิดความชำนาญ และเกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างครบถ้วน


 

 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.