หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167093437

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.1

ผู้เขียน : สุภานีสิริ คุมพล, เทพฤทธิ์ ยอดใส

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (128 หน้า)

ราคา : 85 บาท

ยึดหนังสือเีรียนหลายเล่มที่ใช้เรียนในระัดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

- Mega Goal 1, Post Cards 1, Super Goal 1, Access 1, My World1, Different 1

แบบฝึกหัดหลากหลายรูปแบบ ทั้งง่าย ปานกลาง และยาก เฉลยพร้อมเหตุผลอธิบาย


คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/2 คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.3/1 คู่มือคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2/2 ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.1 ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.2 ติวโจทย์ภาษาอังกฤษ Genius English Test ม.3 สุดยอดโจทย์ พิชิตโจทย์สังคมศึกษา ม.1

ติวโจทย์วิทยาศาสตร์ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร จปร. 2555-2556 เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

 

 


Bangkok
Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.