หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167093352

ชื่อหนังสือ : คู่มือฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1

ผู้เขียน : จรัญ บุระตะ (www.schoolDD.com)

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (316 หน้า)

ราคา : 139 บาท

คู่มือฟิสิกส์เพิ่มเติม ม.4-6 เล่ม 1 สำหรับนักเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เข้าใจเนื้อหาง่ายโดยไม่ต้องท่องจำ

เนื้อหาครอบคลุมเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง, แรงและกฏการเคลื่อนที่, การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

เฉลยแบบฝึกหัดแแบบเรียน สสวท. และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย


 

 

 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.