หนังสือทั่วไป

ISBN : 978617093734

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เข้ามหิดลวิทยานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา

ผู้เขียน : เชษฐ์ ชั้นสกุลดี

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm (344 หน้า)

ราคา : 175 บาท

แบบฝึกติวข้อสอบวิทยาศาสคร์ และคณิตศาสตร์เพื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนวิทยาลัยของรัฐบาล อาทิเช่น

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เตรียมอุดมศึกษา จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย

นักประดิษฐ์ในอนาคต ประกอบด้วยแนวข้อสอบวิชาละ 5 ชุด มากกว่า 640 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหาเนื้อหา

สาระสำคัญระดับมัธยมต้นทั้งหมด พร้อมเฉลยละเอียด เพื่อการสอบคัดเลือกเข้าในโรงเรียนต่างๆ


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.