หนังสือทั่วไป

ISBN : 9786167886138

ชื่อหนังสือ : ติวโจทย์เตรียมสอบ สังคมศึกษา ป.3 หลักสูตรพ.ศ. 2551 (ใหม่)

ผู้เขียน : วิทยา ปานะบุตร

ขนาดเล่ม 185 mm x 260 mm(160 หน้า) พิมพ์ 2 สี

ราคา : 125 บาท

แบบฝึกติวโจทย์เตรียมสอบ ป.3 ตลอดจน NT และ O-NET วิชาสังคมศึกษา ฯ ครอบคลุมเนื้อหา

สำคัญครบทั้ง 5 สาระ ได้แก่ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต

เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ รวม 30 บท ตามหลักสูตร ฯ แกนกลาง พ.ศ. 2551 และแบบทดสอบ

ประจำภาคเรียนพร้อมเฉลย


 Powered by Joomla!. Designed by: school template domain name hosting Valid XHTML and CSS.